Vragen? Bel ons op 015 273 0575 of Whatsapp 06 306 607 60

Hoe gaan we om met klanten, medewerkers en het milieu

Het bestaansrecht van Geelhoed Metaalhandel wordt bepaald door de omgeving, de relaties, de werknemers en de directie van het bedrijf. Een gezonde bedrijfsontwikkeling zorgt ervoor dat ook in de toekomst aan de wensen en behoeften van deze belanghebbenden tegemoet wordt gekomen. We volgen onder andere de gedragscode van de Metaal Recycling Federatie. U kunt de standpunten van de MRF vinden op hun website website. De vier belangrijkste intenties die Geelhoed heeft en de doelstellingen die we ons hierbij stellen zijn:

1. Bewaken en verbeteren van service- en dienstverlening

De kracht van Geelhoed Metaalhandel is vakkundige en flexibele service- en dienstverlening. Onze relaties verwachten adequate dienstverlening. Zoals met hen, op basis van onderlinge afspraken en een – vaak langdurige en zorgvuldig opgebouwde – relatie, is overeengekomen. Alle medewerkers moeten er van overtuigd zijn dat de geleverde kwaliteit aan de met de klant overeengekomen voorwaarden voldoet en dat er goed met de klanten wordt gecommuniceerd. Door een positief kritische kijk op de werkzaamheden werken we aan een doorlopende kwaliteitsverbetering, die de resultaten en de werksfeer positief beïnvloedt;

 

2. Oog voor gezondheid, veiligheid en welzijn van de medewerkers

De kwaliteit van de dienstverlening en de ontwikkeling van de organisatie hangen samen met het welzijn van de medewerkers en hun omgeving. De zorg voor goede arbeidsomstandigheden behoort tot de normale verantwoordelijkheden van zowel de directie als de medewerkers. Hiervoor zal tussen directie en medewerkers een voortdurende wisselwerking op gang worden gebracht en gehouden.

3. Doelstellingen voor de omgeving

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden – zowel binnen de eigen vestiging, als op locatie bij de klant – trachten we milieubelasting waar mogelijk te voorkomen. Wij besteden aandacht aan bewerking, transport, opslag en bestemming van het materiaal en voldoen tenminste aan alle relevante milieuwetgeving en vergunningsvoorschriften;

 

4. Actieve participatie van medewerkers in organisatieverbetering

We maken onze doelstellingen en plannen via deze intentieverklaring bekend en nodigen alle betrokkenen uit actief mee te denken over de verbetering van kwaliteit, milieuzorg en arbeidsomstandigheden. Om de visie in de praktijk te brengen beschikt Geelhoed Metaalhandel sinds april 2008 over het MRF Keurmerk. Dit wordt jaarlijks gecertificeerd en is een goed instrument om de professionaliteit van de organisatie op peil te houden en te verbeteren. Hiermee kunnen bestaande klanten worden vastgehouden en nieuwe klanten worden aangetrokken. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor een gezonde bedrijfsontwikkeling. Dit betekent een bijdrage aan het milieu, behoud van werkgelegenheid en voortzetting van een gezonde organisatie. Zaken die in ieders belang zijn.

Directie en medewerkers spannen zich gezamenlijk in om bovenstaande doelstellingen te bereiken.