Geelhoed beschikt over het MRF-keurmerk

De MRF en het MRF-keurmerk

Geelhoed Metaalhandel BV is lid van de  Metaal Recycling Federatie (MRF). Deze branchevereniging heeft het versterken van de professionaliteit en kwaliteit van de branche hoog in het vaandel staan. Metaalrecycling is een bloeiende bedrijfstak die uitputting van schaarse grondstoffen, het ontstaan van afval, onnodig energieverbruik en CO2 uitstoot voorkomt. Het is dus een duurzame bedrijfstak.  In het kader van het streven naar een verdere professionalisering van de branche, heeft de Metaal Recycling Federatie in 2008 een verplichte certificering ingevoerd, waaraan alle aangesloten ledenbedrijven – waaronder Geelhoed Metaalhandel – moeten voldoen: het MRF-Keurmerk. Bij de audit voor het keurmerk wordt aandacht besteed aan diverse aandachtspunten. U kunt denken aan milieuvergunningen, gedragsregels, administratieve organisatie, inkoopprocedures en afhandeling van klachten. Maar ook bodembescherming, luchtverontreiniging, energiebesparing, geluids- en veiligheidsvoorschriften, het intern transport, machines en apparaten, brandblusmiddelen en vluchtwegen.

Positieve resultaten bij de audit voor het MRF-keurmerk in mei 2017

Ook in 2017 heeft Geelhoed het keurmerk weer ontvangen. Op 30 mei 2017 is de laatste audit uitgevoerd op basis van gesprekken met directieleden en medewerkers van Geelhoed Metaalhandel. Verder is gebruik gemaakt van een zeer uitgebreide checklist en werden verschillende bedrijfsprocessen en administratieve systemen van ons bedrijf gecontroleerd.
De bevindingen en conclusies van de auditor van certificerende instantie SGS Nederland richting de MRF luidden als volgt: de certificerende instelling heeft mij -directeur MRF- in kennis gesteld van het feit dat uw onderneming c.q. vestiging de certificeringsaudit in het kader van de Erkenningsregeling MRF-Keurmerk 2014 met goed gevolg heeft doorstaan.
Mede namens het MRF-bestuur feliciteer ik u hartelijk met het behalen van dit goede resultaat. 

Kortom, een resultaat om trots op te zijn. Geelhoed wil ook in de toekomst voorop blijven lopen in de metaalrecyclingbranche.