Vragen? Bel ons op 015 273 0575 of Whatsapp 06 306 607 60

Geelhoed beschikt over het MRF-keurmerk

De MRF en het MRF-keurmerk

Geelhoed Metaalhandel BV is lid van de  Metaal Recycling Federatie (MRF). Deze branchevereniging heeft het versterken van de professionaliteit en kwaliteit van de branche hoog in het vaandel staan. Metaalrecycling is een bloeiende bedrijfstak die uitputting van schaarse grondstoffen, het ontstaan van afval, onnodig energieverbruik en CO2 uitstoot voorkomt. Het is dus een duurzame bedrijfstak.  In het kader van het streven naar een verdere professionalisering van de branche, heeft de Metaal Recycling Federatie in 2008 een verplichte certificering ingevoerd, waaraan alle aangesloten ledenbedrijven – waaronder Geelhoed Metaalhandel – moeten voldoen: het MRF-Keurmerk. Bij de audit voor het keurmerk wordt aandacht besteed aan diverse aandachtspunten. U kunt denken aan milieuvergunningen, gedragsregels, administratieve organisatie, inkoopprocedures en afhandeling van klachten. Maar ook bodembescherming, luchtverontreiniging, energiebesparing, geluids- en veiligheidsvoorschriften, het intern transport, machines en apparaten, brandblusmiddelen en vluchtwegen.

Positieve resultaten bij de audit voor het MRF-keurmerk in mei 2019

Op 14 mei 2019 is de laatste audit uitgevoerd door de certificerende instantie SGS Nederland, op basis van gesprekken met directieleden en medewerkers van Geelhoed Metaalhandel. Verder is gebruik gemaakt van een zeer uitgebreide checklist en werden verschillende bedrijfsprocessen en administratieve systemen van ons bedrijf gecontroleerd.

Geelhoed Metaalhandel heeft de certificeringsaudit in het kader van de Erkenningsregeling MRF-Keurmerk 2017 in 2019 weer met goed gevolg doorstaan.

“Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Plan van Aanpak vanuit de RI&E is goed opgepakt, er staan nog 10 punten open welke volgens schema 01-10-2019 gereed zouden zijn”.

Namens het MRF-bestuur kregen we onlangs de bijbehorende MRF-Keurmerk sticker 2020 toegezonden. De MRF-Keurmerksticker vindt u op het MRF-muurschild bij de ingang van het bedrijfspand. (Het certificaat is geldig tot en met juni 2021). De jaarlijkse audit blijft van kracht, alleen de intensiteit van de audits zal verschillen.

 Kortom, een resultaat om trots op te zijn. Geelhoed wil ook in de toekomst voorop blijven lopen in de metaalrecyclingbranche.

MRF Keurmerk 2018-2021 Certificaat