Informatie over soorten koper en de oud koper prijs

Deze pagina bevat informatie over de ontwikkeling van de oud koper prijs. Scroll voor uitgebreide informatie naar beneden. Komt u uit Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer, het Westland, de omgeving Haaglanden of van daarbuiten? U kunt bij ons terecht met al uw kopersoorten: rood koper (pijp), rood koperdraad, messing, geel koper, gemengd koper, knip-koper, vertind koper, elektrolytisch koper, handgepeld koper (millberry), koperdraaisels, brons, boilers, etc. Met een modern analyse-apparaat kunnen we snel de samenstelling van uw koperlegering vaststellen en zo de waarde van uw metaal bepalen.

Ook in PVC kabel, alle soorten koperdraad en grondkabel, etc. zijn wij gespecialiseerd. Bekijk ook onze ‘Kabel en draad’-pagina

Rood koper

Bepaling van onze oud koper prijs

Wij hanteren actuele prijzen voor oud koper op basis van de LME-koersen (zie onderstaande grafiek). De afgelopen 12 maanden varieerde de oud koper prijs per kopersoort:

• Schoon rood koper (afhankelijk van de soort): € 3,50–5,00 p/kg;
• Messing / geel koper: € 2,50–3,20 per kilo;
• PVC kabel (afhankelijk van de inhoud): € 0,80– 2,25 p/kg;
• Grondkabel (afhankelijk % koperinhoud): € 0,50-1,00 p/kg;
• Draad met stekker: € 0,60–0,90 per kilo.

Neem voor informatie over actuele oud koper-prijzen contact met ons op: info@oudmetaalhandel.nl of bel ons op 015-2730575

Dagprijzen? Bel ons!

015 - 273 05 75

Koers LME 11 oktober 2017 t/m 11 oktober 2018 (in euro/ton)

Koper

Voorbeelden van verschillende soorten koper, klaar voor recycling

Nieuws over de oud koper prijs

Augustus 2018: Artikel in het FD over de koperprijs (datum 7 augustus 2018)

Augustus 2018: Handelsoorlog zet prijzen metalen onder druk

De recente importheffingen die over en weer tussen de Verenigde Staten en China zijn opgelegd doen de metaalprijzen geen goed. De meeste nonferro metalen hebben in de loop van juli tussen de 10 en 20% aan waarde verloren. Sinds kort heeft de VS het ook met Turkije aan de stok en door de importheffing op staal en aluminium te verdubbelen is Turkije tijdelijk uit de markt voor schroot, wat een daling van de ijzerprijs van € 15,- tot € 20,- per ton tot gevolg heeft. De verwachting is dat de prijsdaling niet heel lang zal aanhouden, aangezien er voldoende orders zijn en de vraag waarschijnlijk wel weer aan zal trekken.

Al met al is de LME koers van koper sinds 15 juni exact met € 1,- gedaald. Voor de prijs voor rood en geel koper betekent dit resp. een daling van zo’n 50 tot 70 cent per kg. De PVC kabel is met zo’n 30 tot 40 cent per kg gezakt. Toch blijft het niveau van het koper nog altijd een stuk beter dan in 2016, toen de LME koers vrijwel het gehele jaar tussen de € 4000,- en € 4500,- per ton schommelde. Het loont dus nog steeds de moeite om uw metalen bij Geelhoed in te leveren. Hoe de prijsontwikkeling in de komende tijd zal zijn valt moeilijk te voorspellen en zal voornamelijk afhangen van de handelsbeperkingen die bepalend zullen zijn voor het vertrouwen in de wereldeconomie.

Maart 2018: Koperprijs heeft wat ingeleverd!

De koersen van koper en ijzer hebben sinds begin januari wat ingeleverd ten op zichte van de hoge waardes van eind 2017 (De LME van koper kwam rond de jaarwisseling kortstondig boven de € 6.000,- uit!), maar blijven ook nog steeds zeer acceptabel. De koers van het Koper schommelde op 8 maart rond de € 5.500,- per ton. De inkoopprijzen van rood koper variëren daarmee tussen de € 3,80 en € 4,50 per kg en van messing tussen de € 2,70 en € 3,10 per kg. Voor ijzer wordt (afhankelijk van hoeveelheid en soort) tussen de 10 en 16 cent per kg betaald.

Oktober 2017: Koperprijs stijgt nog verder

De afgelopen weken schommelde de LME koers van koper behoorlijk. Na de gestage koersstijging in augustus en begin september leek de daling in de tweede helft van september weer te zijn ingezet ten gevolge van de onrust rond Noord Korea, de zwakke dollarkoers en het feit dat er grote posities koper door beleggers werden afgestoten. Nu de rust op het wereldtoneel weer enigszins lijkt te zijn weergekeerd is de koperkoers medio oktober weer fors omhoog gegaan en op het hoogste niveau in 3 jaar beland. De € 6000,- (respectievelijk € 7000) grens werden kortstondig overschreden. Vooral de goede berichten over de Chinese economie die onlangs in het nieuws kwamen hebben hieraan bijgedragen. De afzet bij fabrieken en andere afnemers blijft onveranderd moeizaam, waardoor de afslag (het verschil tussen de LME koers en de koperprijs) steeds wat groter wordt naarmate de beurskoers stijgt.

Al met al een zeer goed moment om uw koper in te leveren. Hopelijk houdt het hoge niveau tenminste tot het eind van het jaar aan.

Augustus 2017: Koperprijs weer behoorlijk in de lift

De prijsdaling van het koper is in juli tot stand gekomen en in de loop van augustus zelfs weer flink omhoog gegaan. Nadat de LME koers van het koper in mei en juni langzaam maar zeker was teruggelopen tot rond en zelfs iets onder de € 5,- is deze sinds half augustus weer gestegen tot boven de € 5,50. Door een beperkte vraag vanuit de industrie is de prijs die door de handel voor koper wordt betaald niet geheel meegegaan met de koersstijging. De strengere eisen die men in China aan de kwaliteit van het materiaal stelt en het feit dat in China ca. de helft van de metaalverwerkende bedrijven tijdelijk dan wel definitief zijn stil gelegd draagt hier in belangrijke mate toe bij. Feit blijft wel dat het fundament van de metaalprijzen stevig is en een prijsval op korte termijn niet wordt verwacht.

De forse prijsstijging van het koper na de Amerikaanse presidentsverkiezingen eind 2016 heeft in het eerste kwartaal van dit jaar behoorlijk stand gehouden, maar lijkt inmiddels het hoogste niveau bereikt te hebben en inmiddels weer de daling te hebben ingezet. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de afnemende groei in China in de afgelopen maanden. China is goed voor 50% van alle importen van metalen en veranderingen in groei hebben daarom meteen flinke gevolgen voor de metaalprijzen. Basismetalen  zoals koper, zink, lood, staal etc. zijn in vrijwel de gehele economie (auto-en machinebouw, techniek en infrastructuur), alsmede bouw van woningen en fabrieken benodigd. Ook de investeringsplannen van Trump, waarmee honderden miljarden extra uitgaven gemoeid zijn, lijken vooralsnog niet uit te komen. Tenslotte pakt de waardevermindering van de dollar t.o.v. de euro van de afgelopen weken ongunstig uit voor de LME koersen in Europa.

Algemene informatie over koper

Het metaal koper

Koper (CU, soortelijk gewicht 8,96) is rood van kleur en een goed geleidend en redelijk corrosiebestendig edel metaal. Het oudste koperen gebruiksvoorwerp dat gevonden is circa 7.000 jaar oud. Koper was ook het eerste metaal dat gebruikt werd voor het maken van gereedschappen, wapens en klokken.

Toepassingen van koper

Koper is afkomstig uit kopermijnen en wordt tegenwoordig vooral gebruikt in apparaten en voor kabel- of leidingnetwerken voor elektriciteit, water en informatie. Verder wordt koper veel gelegeerd met andere metalen, bijvoorbeeld als messing of geelkoper (koper + zink) en als brons (koper + zink + tin + lood of andere elementen).

Foto’s van allerlei koper toepassingen

Afbeeldingen van de productie(processen) van koper

Recycling van koper en bepaling van de oud koper prijs

Koper is een kostbaar materiaal. Recycling van koper is relatief gemakkelijk en heeft een grote vlucht genomen. Dit biedt grote voordelen voor het milieu, waaronder een energiebesparing van ruim 40% ten opzichte van het primair smelten (van kopererts). De oud koper prijs en onze koper inkoop prijs/inkoop prijzen worden gebaseerd op de LME-koers. Geelhoed is het adres voor inleveren van oud koper voor bedrijven en particulieren in Den Haag en omstreken.