Geelhoed is een ‘ouderwets’ familiebedrijf, maar wel met een moderne, flexibele en duurzame bedrijfsvoering. Hier vindt u informatie over ons professionele team, de positie van ons bedrijf in de metaalrecyclingmarkt en achtergrondinformatie over Geelhoed en de publiciteit rond ons bedrijf.

Medewerkers en onze dienstverlening

Professioneel en flexibel: daarom komen klanten naar Geelhoed

Zonder onze ervaren medewerkers zou Geelhoed Metaalhandel niet kunnen bestaan. Elf specialisten lopen er rond op het terrein, waarvan maar liefst zeven nakomelingen van de oprichter Jan Geelhoed en zijn vrouw. Onze medewerkers zijn de pijlers van het bedrijf en zorgen er bijvoorbeeld voor dat het laden en lossen op het binnen- en buitenterrein soepel verloopt, dat u zo snel mogelijk wordt geholpen en dat alles correct afgewikkeld wordt. Klanten kiezen o.a. voor Geelhoed omdat het personeel vriendelijk, correct en professioneel is. En daar zijn we trots op!

Team Geelhoed (medewerkers)

Service en flexibiliteit als kernwaarden

Geelhoed is door de jaren heen altijd een servicegericht en flexibel bedrijf gebleven. Klantgerichtheid, maar ook duidelijkheid, eerlijkheid en een snelle service, staan bij Geelhoed – al vijfenzestig jaar – hoog in het vaandel.

De klantrelatie staat centraal

Klanten komen naar Geelhoed, omdat ze een goede, eerlijke prijs krijgen voor hun metalen, omdat het personeel vriendelijk en professioneel is en omdat ze hier direct worden geholpen. Veel klanten zijn al tientallen jaren bekend met de metaalhandel en kwamen als kleine jongens al met hun vaders mee naar Geelhoed om oude metalen af te leveren. Onze oud-directeur Gerrit van Winkelen, die onlangs zijn tachtigste verjaardag vierde en nog steeds actief betrokken is, is zelf ook op jonge leeftijd begonnen.

Visie en aandachtspunten

Hoe gaan we om met klanten, medewerkers en de leefomgeving

De continuïteit van Geelhoed Metaalhandel hangt samen met de omgeving, de relaties, de werknemers en de directie van het bedrijf. Een gezonde bedrijfsontwikkeling zorgt ervoor dat ook in de toekomst aan de wensen en behoeften van alle belanghebbenden tegemoet wordt gekomen. We volgen onder andere de gedragscode van de Metaal Recycling Federatie. U kunt de standpunten van de MRF vinden op de MRF-website. De vier belangrijkste zaken die we hierbij voor ogen hebben zijn:

  1. Bewaken en verbeteren van onze service- en dienstverlening
  2. Oog voor gezondheid, veiligheid en welzijn van de medewerkers
  3. Aandacht voor wettelijke voorschriften en zorg voor de leefomgeving
  4. Actieve participatie van medewerkers in organisatieverbetering

Directie en medewerkers spannen zich gezamenlijk in om dit te realiseren.

Lidmaatschap MRF (en MRF-keurmerk)

MRF-keurmerk opnieuw verlengd

Geelhoed Metaalhandel heeft in 2024 de controle voor het MRF-Keurmerk weer met goed gevolg doorstaan. De meest recente MRF-Keurmerksticker vindt u op het MRF-muurschild bij de ingang van het bedrijfspand.

Geelhoed Metaalhandel BV is lid van de Metaal Recycling Federatie (MRF). Metaalrecycling is een bloeiende bedrijfstak die uitputting van schaarse grondstoffen, het ontstaan van afval, onnodig energieverbruik en CO2-uitstoot voorkomt. Het is dus een duurzame bedrijfstak. In het kader van het streven naar een verdere professionalisering van de branche, heeft de MRF in 2008 een verplichte certificering ingevoerd, waaraan alle aangesloten ledenbedrijven – waaronder Geelhoed Metaalhandel – moeten voldoen: het MRF-Keurmerk. Er wordt aandacht besteed aan diverse punten: milieuvergunningen, gedragsregels, administratieve organisatie, inkoopprocedures en afhandeling van klachten. Maar ook bodembescherming, luchtverontreiniging, energiebesparing, geluids- en veiligheidsvoorschriften, het intern transport, machines en apparaten, brandblusmiddelen en vluchtwegen.

Historie

Oud-directeur Gerrit van Winkelen hielp al op veertienjarige leeftijd mee in de zaak van zijn tweede vader: Jan Geelhoed, grondlegger en naamgever van het bedrijf. Voor een Haags bedrijf kocht Jan Geelhoed in Zeeland allerlei metalen in.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw besloot hij zijn eigen metaalhandel te starten. Samen met zijn vader runde Gerrit het bedrijf in de Haagse Boerhavestraat en later in de Waldorpstraat. Nu, ruim vijfenzestig jaar later is Gerrit nog steeds actief. ,,De zaak is nu eenmaal mijn hobby“, zegt hij. Ook zoons Gert-Jan en René van Winkelen zijn – na wat interessante omwegen – gevallen voor het metaalvak. De twee broers vormen op dit moment de directie van Geelhoed Metaalhandel.

Verhuizing naar Nootdorp

Eind 2007 verhuisde Geelhoed Metaalhandel van Den Haag naar een nieuw onderkomen in Nootdorp. De loods, het persbedrijf, de kantoren en het buitenterrein verrezen op een stuk grond van 6.000 m2 naast de A12. De indeling van het nieuwe buitenterrein is ruim en efficiënt. Zo zijn er twee verschillende ingangen voor in- en uitrijden en is er zowel in de loods als op het terrein veel ruimte om te laden en te lossen.

Het wegen gebeurt op twee weegbruggen (één binnen en één buiten) voor vrachtwagencombinaties, transporters en aanhangwagens en op twee weegschalen (binnen) voor pallets, bakken, zakken, dozen en los materiaal. De vrolijke roodbruine bakstenen van de gevel springen in het oog, evenals de stalen balk in de bedrijfskleur (geel) die dient als herkenningspunt voor bezoekers. De twee poorten worden omlijst door pakketten aluminium van eigen fabricage. Voor de buitenwereld is dit ons visitekaartje, waarin al onze activiteiten samen komen.

Foto’s uit de oude doos

Geelhoed in de media

De afgelopen jaren kwam Geelhoed via de pers op verschillende manieren in de publiciteit. Er zijn mooie artikelen verschenen in (vak)bladen en verschillende filmpjes gemaakt. Hier vindt u een selectie van de leukste verhalen.

Verduurzamen, zo doet Geelhoed dat – Algemeen Dagblad
Pijnacker-Nootdorp schakelt duurzaamheidscoaches in om bedrijven te helpen verduurzamen. Rene van Winkelen vertelt in het AD wat Geelhoed al doet op dit gebied.

Artikel Algemeen Dagblad verduurzamen

Een blik in de toekomst – Telstar
In de plaatselijke krant vertellen Mark en Marijn het verhaal van Geelhoed Metaalhandel. Het werd een stuk geschiedenis én een blik in de toekomst.

Artikel over Geelhoed Metaalhandel in de plaatselijke krant

Investeren in duurzaamheid, zo doe je dat
Vanwege de hoge energieprijzen en de noodzaak om CO2 te reduceren, neemt het belang van verduurzamen de komende jaren alleen maar verder toe. In dit artikel geven René van Winkelen van Geelhoed Metaalhandel en Koen te Lintelo van zonnepanelenleverancier JansZon hun visie op het verder verduurzamen in de schrootbranche. Ook geven ze een aantal tips.

PDF Schroot - interview zonne-energie

Klant vertelt over de samenwerking met Geelhoed
In nummer 10 van metaalkrant Schroot vertelt Rik te Koppelen van HE Tubing over de samenwerking met Geelhoed. Regelmatig pakketteren we aluminium voor het bedrijf uit Harderwijk. Lees meer

Schrootkrant 10 2021

Van grootverbruiker naar zero-emissie in 2030
In 2020 opereerde Geelhoed Metaalhandel qua elektriciteit volledig energieneutraal. De zonnepanelen wekten net zoveel energie op als we gebruikten met persen en handelsactiviteiten. De Schrootkrant kwam op bezoek voor een interview. Lees het artikel

Artikel in metaalkrant Schroot over de zonne-energie en duurzaamheid bij Geelhoed Metaalhandel

Interview oud-directeur Gerrit in het Algemeen Dagblad
Journaliste Nicolette van der Werf was bij ons op bezoek om oud-directeur Gerrit te interviewen over de geschiedenis van onze Haagse metaalhandel. Het leverde een prachtig stuk op in het AD van 30 juni. Lees het artikel

Artikel Algemeen Dagblad

In de Schrootkrant: deze metalen perst Geelhoed voor klanten
In dit artikel in metaalkrant Schroot leest u welke materialen wij kunnen pakketteren. Met voor én na-foto’s. Bekijk het artikel

Artikel Schrootkrant mei 2021

Schrootkrant artikel over vernieuwde website
Welke afwegingen hebben we gemaakt bij de bouw van onze nieuwe website en wat is er allemaal veranderd? In Metaalkrant Schroot! leggen we het uit. Bekijk artikel

Artikel in Metaalkrant Schroot over onze nieuwe website

Bedrijfsfilm Geelhoed
In deze video leggen we in een notendop uit wat we voor u kunnen betekenen. Ook ziet u hoe ons terrein eruit ziet en kijkt u mee met een klant die een partij metalen komt inleveren.

Om privacy redenen heeft YouTube uw toestemming nodig om te worden geladen.
Akkoord

Schrootkrant persen artikel
Een artikel in de Schrootkrant over de groene metaalpers. Je leest hier wat het persen jouw bedrijf kan opleveren en onze directeuren worden geïnterviewd over hun keuze voor zonnepanelen, zodat de metaalpers werkt op groene energie. Bekijk artikel

Schrootkrant persen artikel

Metaalkrant Schroot
In dit artikel in Metaalkrant Schroot vertellen Gert-Jan en René dat de nadruk bij Geelhoed sinds de verhuizing ligt op het persbedrijf. Zelfs klanten die eenmalig een partij hebben, kunnen die laten omvormen tot handzame pakketten. Het grote voordeel van zo’n kleinschalig persbedrijf is de flexibiliteit. ,,Het woord ‘nee’ kennen we hier niet”, aldus de ondernemers. Bekijk artikel

Geelhoed in de media

Topambtenbaar in gesprek met MRF
De directeur Duurzaamheid mevrouw Hannie Vlug van het ministerie I&M op bezoek bij Geelhoed. Zij was nog nooit bij een metaalrecycler op bezoek geweest en het MRF bestuur wilde haar graag meer vertellen over onze sector: onze sterke punten maar ook onze wensen. Om nut en noodzaak van regelgeving te begrijpen was soms een stevige maar constructieve discussie nodig. Bekijk artikel

Topambtenaar in gesprek met MRF

Recycling Magazine
Gerrit van Winkelen en zijn zonen René en Gert-Jan hebben goed nagedacht over waar zij zich als metaalrecyclingbedrijf willen positioneren: in het middensegment. Gerrit: ,,Kijk, we zijn niet klein, maar ook niet echt groot. Die middenpositie is voor ons ideaal om als ‘tussenschakel’ in de keten te functioneren.” Bekijk artikel

Geelhoed in de media