In de vorige nieuwsbrief….

In de vorige nieuwsbrief meldden we een constant en goed niveau voor de meeste basismetalen. Helaas hebben de goede prijzen, door de aanhoudende spanningen en onrust in de wereldpolitiek, de hoge stand niet vast weten te houden en zijn de koersen van de meeste metalen sinds 1 mei met zo’n 10 – 15% gedaald.

Oorzaken fluctueren metaalprijzen

De belangrijkste oorzaak is de voortdurende handelsoorlog tussen de VS en China die voor onzekerheid zorg, waardoor het vertrouwen behoorlijk is gedaald en investeringen uitblijven. Andere factoren zijn de onzekerheid over de Brexit, de slechte economische omstandigheden zoals in Turkije (met name voor de ijzerprijzen) en de oplopende spanningen in het Midden-Oosten.

Prijzen en koersen metalen

De prijs voor Oud IJzer ligt, afhankelijk van soort (licht of zwaar) en hoeveelheid momenteel tussen de 10 en 16 cent per kg.

Bij de non-ferrometalen zijn de prijzen van koper, zink en lood circa 10% in waarde gedaald sinds de vorige nieuwsbrief. De LME-koers van Koper is sinds 1 mei teruggegaan van € 5.750 naar circa € 5.150. De prijzen van Rood en Geel Koper en PVC-kabel zijn hierdoor ook met zo’n 10% gedaald ten opzichte van april. De lange termijn vooruitzichten voor koper blijven echter goed vanwege de constante behoefte, vooral op de Chinese markt.

De LME-koers van Zink is sinds eind april teruggelopen van ruim €2.600,- per ton naar minder dan €2.200,- per ton. Waardoor de prijs ook met enkele dubbeltjes is gedaald tot zo’n € 1,30 – € 1,50 per kg.

Voor de koers van Lood geldt min of meer hetzelfde. De LME-koers is sinds april teruggelopen van €1.750,- naar €1.600 per ton. De prijs is daardoor met 10-15 cent gezakt tot circa € 1,15 per kg. Door de lagere loodprijs en een verminderde vraag is ook de prijs van loodaccu’s enigszins teruggelopen ten opzichte van het eerste kwartaal. Hiervoor wordt nu tussen de 35 en 50 cent per kg betaald.

De Nikkelkoers is eind april weer onder de €11.000,- per ton gedoken en schommelt de laatste weken rond de €10.500,- per ton. De prijs van RVS 304 (18Cr/8Ni) ligt daardoor tussen de 70 en 80 cent per kg. Voor Nikkel lijken de lange termijn vooruitzichten ook gunstig, maar wanneer dit in de prijs tot uitdrukking zal komen, is nog niet te zeggen.

Aluminium blijft nog steeds het zorgenkind in de metaalhandel. De verwachtingen van de koersontwikkeling zijn onlangs weer naar beneden bijgesteld, vooral door een teruglopende vraag vanuit de auto-industrie. De zomerperiode is traditioneel een mindere tijd voor Aluminium, omdat veel fabrieken dan voor langere tijd de ovens uitzetten, waardoor er lange levertijden ontstaan. De prijs voor Oud Aluminium ligt nu tussen de 50 en 60 cent en voor Nieuw Aluminium en Velgen tussen de 90 cent en € 1,05 per kg.

Verkoop metalen bij ons tegen de beste prijs

Ondanks de wat lagere prijzen levert het verkopen van metalen nog steeds goed geld op en kunt u ze, nog voordat op 2 augustus de bouwvak begint, bij ons inleveren tegen de beste prijs.

Deel dit bericht

Juni 2019 Prijzen metalen behoorlijk onder druk