Na een zeer grillig verloop in het eerste kwartaal van 2017, waarbij de ijzerprijs soms binnen enkele weken in prijs halveerde, om daarna bijna net zo snel weer fors aan te trekken, is er de laatste maanden sprake geweest van een geleidelijke stijging. Kennelijk is de vraag naar ijzer en staal behoorlijk stabiel. Dit zal mede te danken zijn aan de nog steeds groeiende vraag in de bouw en de auto-industrie, wereldwijd twee van de belangrijkste afnemers voor de staalproducenten. De ‘oud-ijzer’ prijzen zijn onder invloed van de koersstijging sinds juni met € 30 tot € 60 per ton gestegen.

Deel dit bericht