De beurskoersen van lood en zink zijn sinds half juni met respectievelijk € 450,- en € 650,- per ton gezakt. Dit resulteert in een prijsdaling van ca. 35 cent voor oud lood en ca. 50 cent voor oud zink. Toch liggen de lood prijzen nog zo’n € 200,- per ton boven het gemiddelde van 2016. Toen de koersen van metalen op het dieptepunt waren sinds de bankencrisis in 2008. Het loont dus nog steeds de moeite om uw metalen bij Geelhoed in te leveren. Hoe de ontwikkeling van de loodprijzen in de komende tijd zal zijn valt moeilijk te voorspellen. Dit zal voornamelijk afhangen van de handelsbeperkingen die bepalend zullen zijn voor het vertrouwen in de wereldeconomie.

Deel dit bericht