De koperprijs stijgt momenteel snel. Alleen al dit jaar ging de prijs van het rode metaal met meer dan 10% omhoog. Analisten verwachten dat de recordprijs van maart 2022 (de prijs van koper bereikte toen een piek van 10.674 dollar per ton) geëvenaard en waarschijnlijk zelfs verbroken wordt.

Vraag naar koper vanuit China gestegen

Een van de oorzaken hiervoor is de gestegen vraag naar het metaal koper. Nu China de coronamaatregelen heeft losgelaten gaat de industrie in dat land langzaam van het slot. Het Aziatische land is de grootste gebruiker van koper.

Koper belangrijk ingrediënt energietransitie

Een tweede belangrijke oorzaak voor het stijgen van de prijs van koper per kg is dat koper een belangrijk ingrediënt is om de energietransitie te laten slagen. Koper geleidt elektriciteit goed en is noodzakelijk voor de productie van zonnepanelen, windturbines, stroomkabels en accu’s. De overgang van fossiele naar duurzame energie drijft de vraag naar koper op. Voor de productie van elektrische auto’s is bijvoorbeeld 2,5 tot 4 keer zoveel koper nodig als voor auto’s met een verbrandingsmotor. Om aan de toegenomen vraag te voldoen moet meer koper worden gewonnen en moeten nieuwe mijnen worden geopend. Maar dat kost tijd en stuit op weerstand. Ondertussen ontstaat er schaarste en de prijs van beschikbaar koper stijgt.

Recyclen koper helpt tekort voorkomen

Ook de prijs van oud koper per kg stijgt mee. Recycling van oud koper is een oplossing voor (een deel van) het tekort. Met de gunstige prijs is het inleveren van uw oud koper heel lucratief!

Oud koper prijs per kg

Wij houden de ontwikkelingen op de markt nauwgezet in de gaten, zodat we u altijd een goede dagprijs voor koper kunnen bieden. De actuele prijs oud koper per kg die wij betalen, vindt u op de prijslijst op onze website.

Uiteraard kunnen onverwachte gebeurtenissen – we zagen het aan de start van de oorlog in Oekraïne – ervoor zorgen dat de prijs van koper weer daalt, maar experts zijn het erover eens dat de verwachtingen voor het metaal voor de lange termijn zeer goed zijn.

Deel dit bericht

Oud metaal en koper inleveren Delft