Onze MRF-certificering is vernieuwd. De MRF-inspecteur heeft afgelopen zomer een keuring verricht en we hebben ons keurmerk voor 2022 weer met glans behaald. Nieuw daarbij is dat we ook de module voor de inzameling van e-waste (AEEA: afgedankt elektrisch en elektronisch afval) hebben behaald en dus MRF-gecertificeerd zijn voor het inkopen van elektronisch afval.

Keurmerk MRF

Als lid van de brancheorganisatie wordt ons bedrijf ieder jaar gekeurd. Een inspecteur van de MRF controleert of metalen correct worden ingezameld en gescheiden, of we aan de juiste veiligheids- en milieueisen voldoen en of de administratie op orde is. Lidbedrijven ontvangen het MRF-Keurmerk als ze aan deze eisen voldoen. Voor ons is het lidmaatschap een kwaliteitsoogmerk naar onze klanten toe.

Inzamelen e-waste

Dit jaar keurde de MRF ook de manier waarop wij e-waste -elektronisch afval- inkopen. De inspecteur bekeek of we de verschillende stromen degelijk inzamelen en scheiden. Ook dit onderdeel hebben we behaald. Dit betekent dat Geelhoed gecertificeerd inkoper is van e-waste en dat u uw elektronische afval aan ons kunt verkopen.

Wat is e-waste?

Printplaten, laptops en computers: het zijn voorbeelden van elektronisch afval dat u bij ons kunt inleveren. Geelhoed koopt e-waste in, we sorteren het en leveren de verschillende stromen gescheiden aan bij een verwerker.

De prijs van e-waste en oude elektronica

In delen van elektronische apparatuur zoals printplaten en harde schijven zijn kostbare (edel)metalen verwerkt. Het inleveren van dit soort afval levert u geld op. De waarde e-waste is afhankelijk van het percentage non-ferro metaal en het percentage edelmetaal dat in de apparatuur verwerkt is. Van alle e-waste hebben printplaten de hoogste waarde. Meer informatie over het verkopen van printplaten bij Geelhoed lees je op de pagina over printplaten.

Deze e-waste kunt u inleveren bij Geelhoed:

  • Laptops
  • Pc’s (de ‘kast’)
  • Servers
  • Printplaten
  • Harde schijven
  • Voedingen
  • Cv-ketels

Let op: Wij nemen geen huishoudelijke elektronische apparaten in.

Deel dit bericht

oude elektronica verkopen