Op vrijdag 30 november jl. volgden tien medewerkers van Geelhoed Metaalhandel en drie toeleveranciers de cursus Asbestherkenning. De cursus werd in-company georganiseerd samen met de Metaal Recycling Federatie (MRF) en verzorgd door Arthur Diviu van Eurofins Sanitas.

Bij de uitvoering van de Risico-inventarisatie in 2017 bleek dat er meer aandacht moet worden besteed aan het herkennen van het voor mens en omgeving risicovolle materiaal asbest. De belangrijkste conclusie tijdens de cursus was dat je als bedrijf weinig opschiet met paniekvoetbal. Wel is het goed dat directie en medewerkers zich bewust zijn van de tijdsperiode waarin asbest werd toegepast, de eigenschappen van het materiaal en de daarmee samenhangende toepassingsgebieden. Deze kennis biedt aanknopingspunten om asbestverdacht materiaal te kunnen herkennen en problemen te voorkomen.

Aan de hand van een ruim twee uur durende, maar toch boeiende, presentatie over de eigenschappen van asbest, en talloze voorbeelden en proefmonsters, werden we door de enthousiaste cursusleider langs de vele toepassingsgebieden van asbest geleid. Daarbij ontsponnen zich ook een levendige discussies over deze materie en asbestincidenten, die binnen ons bedrijf gelukkig nog zelden voorkwamen. Uiteindelijk werden op initiatief van de directie van Geelhoed beknopt de mogelijkheden besproken om via leveringsvoorwaarden te voorkomen dat asbestverdacht materiaal door klanten wordt aangeleverd, hoe het materiaal te herkennen en hoe er mee om te gaan wanneer het onverhoopt toch wordt aangetroffen. Er werd aan de medewerkers een concept werkplan voorgelegd dat begin 2019 zal worden uitgewerkt en ingevoerd. Hierover in een van de volgende nieuwsbrieven meer.

Aan het slot van de cursus werd iedereen in de gelegenheid gesteld om – als proef op de som – van zestien verschillende (gelukkig goed verpakte) materiaalmonsters te beoordelen of er sprake was van asbest verdachte toepassingen. Alhoewel daarbij opnieuw duidelijk werd hoe lastig dit kan zijn, kon na de cursus aan alle dertien deelnemers het diploma asbestherkenning worden uitgereikt. Duidelijk werd dat de cursus op zichzelf geen allesomvattende oplossing biedt, maar dat hiermee wel een basis is gelegd om asbestverdacht materiaal te kunnen herkennen en problemen op dit gebied te voorkomen of aan te pakken.

Onze dank gaat uit naar het Geelhoed team en leveranciers die (in hun vrije tijd) actief aan de cursus wilden deelnemen en verder natuurlijk ook naar de MRF en Arthur Diviu van Eurofins Sanitas die deze cursus mogelijk hebben gemaakt en verzorgd.

Deel dit bericht

Cursus asbestherkenning