Geelhoed Metaalhandel gebruikt veel elektriciteit en door de verduurzaming (elektrificering van vervoermiddelen, heftrucks en kranen) ook steeds meer elektrische energie.

Energie Opslag Systeem voor opslag zonne-energie

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar op dinsdag 26 maart is door Geelhoed Metaalhandel en Battiq uit Poeldijk een overeenkomst getekend voor de aanschaf en installatie van een Energie Opslag Systeem (EOS). Dit is een mooie aanvulling op het in 2019 geïnstalleerde systeem met 470 zonnepanelen.

Lange adem

De voorbereidingen hiervoor zijn al in oktober 2022, dus anderhalf jaar geleden, gestart. Nu zul je denken; “Waarom heeft dit zo lang geduurd?” Nou, dat zit zo: deze markt is nog volop in ontwikkeling. Zo kwamen we in de zomer een ander systeem op het spoor, veiliger en geschikter voor onze situatie. Een EOS met Lithium IJzerfosfaat (LFP) cellen, dat inpandig mag worden geïnstalleerd. Vervolgens moesten onverwachts wel een nieuwe verzekeringsaanvraag en een geheel nieuwe aanvraag voor aanpassing van onze milieuvergunning worden ingediend. Voor verzekeraar, vergunningverlener en andere leveranciers zijn dit immers ook nieuwe ontwikkelingen. Dit heeft veel tijd gekost.

Afijn, om ons gevoel samen te vatten: “Uiteindelijk heb je dan ook wat!”. In de loop van mei zal het EOS zijn geïnstalleerd en kunnen we als bedrijf meteen beter zelf gebruikmaken van de met onze zonnepanelen opgewekte energie (dus minder teruglevering). De voordelen voor ons als bedrijf zitten verder onder andere in het benutten van tariefverschillen (bijvoorbeeld tussen dag- en nachttarief) en het wegnemen en voorkomen van kostbare pieken in het energieverbruik.

Reduceren footprint en energiekosten

We verwachten onze footprint en – op termijn – onze energierekening met deze aanschaf verder te verkleinen. Een heel belangrijke stap bij het voorbereiden van ons familiebedrijf voor de toekomst. Hiermee komt het uiteindelijke doel zero emission, en het beter achterlaten van ons bedrijf (en de wereld) aan onze kinderen en (achter)kleinkinderen, weer dichterbij.

In onze volgende nieuwsbrief hopen we u over de installatie en onze eerste ervaringen met het EOS te kunnen berichten.

Voor de liefhebber een foto en wat specificaties:

  • 9502100 IND218/100 BattiQ Indoor Rack-Series 218
  • 2 x Battery-Rack 109kWh (nominal)
  • 100 KW Inverter (2×50), EMS, Energie-meter
  • Rittal cabinet voorgeinstalleerd Totaal 218 kWh / 100kW

Een foto van het energie opslag systeem dat zal worden geïnstalleerd bij Geelhoed

Hoe werkt een energieopslagsysteem?

De hoeveelheid groene energie die onze zonnepanelen opwekken, is behoorlijk variabel. Op en dag met veel zonuren kunnen we (bijna) volledig draaien op zonnestroom. Maar valt zo’n zonnige dag in het weekend als het bedrijf gesloten is, dan wordt de energie teruggeleverd aan het net en gaat voor ons verloren. Op een bewolkte dag moeten we juist (fossiele) energie uit het net onttrekken. Met een energieopslagsysteem kunnen we de overtollige energie die we opwekken op piekdagen op elk gewenst moment aanwenden voor eigen gebruik.

Op momenten dat er meer energie wordt opgewekt dan verbruikt, slaan de batterijen in het systeem de overtollige energie via een elektrochemische reactie als chemische energie op in hun cellen. Als er vraag is naar elektriciteit wordt de energie weer vrijgegeven. De vrijgekomen elektronen stromen door een omvormer die de energie omzet in wisselstroom met de juiste spanning en frequentie.

Deel dit bericht

Een foto van het energie opslag systeem dat zal worden geïnstalleerd bij Geelhoed