Op het dak van Geelhoed Metaalhandel gaan installateurs nog voor het einde van het jaar 470 zonnepanelen plaatsen. Door te investeren in zonne-energie kunnen we een groot deel van de stroom die we bij onze oudmetaalhandel verbruiken uit groene energie halen. Zo dragen we bij aan een beter milieu.

De kringloop van metaalrecycling

De activiteiten van Geelhoed Metaalhandel dragen van oudsher bij aan een duurzame economie en een goed leefmilieu. Door het inzamelen en recyclen van oude metalen sluiten we de kringloop van schaarse metalen (zie dit artikel waarin wordt uitgelegd hoeveel energie er wordt gebruikt met de productie van nieuwe metalen ten opzichte van het recyclen van metalen). Hoe meer oude metalen we uiteindelijk omsmelten tot nieuwe metalen, hoe minder schaarse ertsen men hoeft te winnen. Deze blijven zo beschikbaar voor toekomstige generaties én het milieu wordt gespaard.

Duurzame energie

Toch is deze traditionele functie en constructieve bijdrage aan de kringloop voor ons geen reden om achterover te leunen. Bij het inzamelen en bewerken van metalen gebruiken we namelijk ook heel veel energie! Denk aan: brandstof voor heftrucks, kranen, vrachtwagens en pick-uptrucks en elektriciteit voor metaalscharen, gereedschappen en verlichting. Verder maken wij 8 tot 10 uur per dag gebruik van een zware Lindemann pers om metalen tot pakketten te persen. Zo kunnen onze afnemers hun metalen gemakkelijker en efficiënter (en dus ook duurzamer) opslaan, transporteren en smelten. De afgelopen jaren onderzochten we hoe we energie zouden kunnen besparen. Een adviesgesprek met een deskundige van de Omgevingsdienst Haaglanden op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing heeft aan onze visie bijgedragen.

Energie besparen: wat hebben we al gedaan

In eerste instantie zijn we in 2016 in de bedrijfshal overgestapt op ledverlichting met bewegingsmelders. Dit leidde tot een aardige jaarlijkse besparing . Vervolgens schaften we begin 2019 de eerste elektrische bedrijfsauto aan en installeerden we een laadpaal voor twee stekkerauto’s, met de mogelijkheid tot uitbreiding naar vier van zulke auto’s. De afgelopen jaren verdiepten we ons ook in de aanschaf van zonnepanelen. Daarmee willen we onze metaalpers van Lindemann, die zo’n 80% van het energieverbruik in ons bedrijf voor zijn rekening neemt, van groene energie voorzien. We zijn een familiebedrijf en voor ons is dus niet alleen van belang wat een investering doet voor het milieu, maar ook wat de investering betekent voor de kosten, de concurrentiepositie en het imago van ons bedrijf. De continuïteit van het bedrijf staat voorop.

Investeren in zonne-energie: rendement en terugverdientijd

In eerste instantie leek zonne-energie voor ons qua rendement en terugverdientijd geen haalbare kaart. De geluiden uit de metaalrecyclingbranche waren hierover ook negatief (of conservatief). Uiteindelijk bracht een presentatie van het bedrijf Energy Services bij een bijeenkomst van de Metaal Recycling Federatie, samen met adviesgesprekken en een haalbaarheidsonderzoek door adviseurs van dit bedrijf, ons toch op andere gedachten. In 2018 vroegen we subsidie aan, die door de overheid werd gehonoreerd en vervolgens benaderden we in het voorjaar van 2019 – in overleg met Energy Services – drie installateurs van zonne-energie om een passend voorstel te doen voor ons zonne-energieproject.

Investeren in zonnepanelen: goed rendement

Uiteindelijk kwam deze zomer, na lang wikken en wegen, de offerte van het bedrijf JansZon uit Amsterdam als beste uit de bus. Zij boden een “turnkey Zuid-installatie” (met een terugverdientijd van zo’n 8 jaar, een Internal Rate of Return van 10,1% en een CO2 besparing van 87 ton per jaar). We hebben besloten met dit bedrijf in zee te gaan. In november vinden de installatiewerkzaamheden plaats. Er worden in totaal 470 zonnepanelen en 3 omvormers geïnstalleerd, die gezamenlijk voor een jaaropbrengst van naar schatting 168.535kW/h gaan zorgen. Ter vergelijking: dat is net zoveel als het jaarlijks energieverbruik van 51 huishoudens. Het is de bedoeling dat we van de opgewekte energie zoveel mogelijk zelf gaan gebruiken om optimaal van de voordelen te kunnen profiteren. Bovendien zal een deel van de opgewekte zonne-energie – bijvoorbeeld op dagen en tijden dat wij gesloten zijn, maar de zon wel schijnt – tegen een vergoeding aan onze energieleverancier worden teruggeleverd.

Resultaten bijhouden en presenteren

De resultaten kunnen we straks bijhouden en ook aan geïnteresseerden laten zien met behulp van een monitoring- en presentatiesysteem. Dit biedt bijvoorbeeld inzicht in de hoeveelheid energie die we opwekken en gebruiken en hoe we ons proces (energieverbruik) optimaal kunnen inrichten. Als u hier als klant of relatie te zijner tijd meer over wilt weten, vraagt u het ons gerust. We zullen u uiteraard ook via deze nieuwsbrief en de website blijven informeren. Dus, wordt vervolgd!

Wij zien de ontwikkelingen met vertrouwen en plezier tegemoet; op naar het nieuwe jaar 2020, maar dan met een groene pers!

Deel dit bericht

Geelhoed investeert in zonne-energie: we gaan 2020 in met een ‘groene pers’