De prijzen van koper en kabel hebben in 2018 over het algemeen op een behoorlijk niveau gelegen. Zeker tot de zomer lag de LME koers tussen de €5600 en €6000 per ton. Door de toenemende spanningen tussen met name de VS en China is de koers vanaf augustus met zo´n 10% gedaald. De laatste maanden van 2018 schommelt deze rond de €5400 per ton. Omdat PVC kabel sinds medio 2018 niet meer naar China geëxporteerd mag worden, moet dit nu in Europa worden verwerkt. De hogere kosten hiervoor komen tot uitdrukking in de prijzen, die zo´n 10-15% zijn gedaald.

Ook de zink- en loodprijzen zijn het hele jaar boven het langjarig gemiddelde gebleven. Toch is ook bij deze soorten de prijs vanaf medio 2018 met ruim 10% gedaald. De LME koers van lood lag in de eerste helft van het jaar op of boven de €2000 en schommelt de laatste maanden rond de €1700 per ton. Zink is in de tweede helft van het jaar gedaald van ruim boven de €2500 naar circa €2200 per ton. Toch worden er – historisch gezien – nog altijd goede prijzen betaald van €1,20-€1,30 voor lood en €1,30-€1,40 voor zink.

De zwakste broeders van de metalen zijn dit jaar toch wel aluminium en rvs geweest. Door grote voorraden en onzekerheid in met name de auto-industrie bleven de prijzen van deze metalen het hele jaar op een matig niveau. De laatste maanden zijn deze zelfs nog wat verder teruggelopen. De handelsoorlog tussen de VS en China zorgt ervoor dat de Europese markt momenteel wordt overspoeld met mindere aluminiumsoorten. De vraag staat daardoor op een zeer laag pitje  en een prijsverbetering op korte termijn is niet te verwachten.

Het ijzer trok zich tot voor kort nauwelijks iets aan van de schommelingen die de nonferro metalen ondervonden. De prijzen voor knip en gruis ijzer stonden dan ook het hele jaar op een vrij constant en vrij hoog niveau. Helaas lijkt de daling, die vaak aan het einde van het jaar inzet en ook nu sinds enkele dagen weer op gang lijkt te komen, iets sterker dan de eerdere schommelingen die we in 2018 tot nu toe hebben gezien. Maar nog steeds zijn de prijzen behoorlijk te noemen.

In onderstaande tabel zijn de gemiddelde prijzen te zien die van jan-nov in Nederland zijn betaald voor de belangrijkste metalen. Deze prijzen zijn gebaseerd op schaalinkopen bij vergelijkbare bedrijven als Geelhoed voor partijen van enkele honderden kilo’s (voor nonferro metalen) tot enkele tonnen (voor ferro metalen). Deze worden maandelijks gepubliceerd in Vraag & Aanbod.

Hoe de prijzen zich in 2019 gaan ontwikkelen valt nog niet te zeggen. Het feit dat de presidenten Trump en Xi Jinping op de onlangs gehouden G20 top toenadering tot elkaar hebben gezocht geeft ons wel enige hoop. Gelukkig leveren de metalen ook op dit moment nog steeds voldoende op, wanneer u ze bij Geelhoed inlevert. Wilt u voor het eind van het jaar dus nog opruimen dan bent u t/m vrijdag 21 december van harte welkom met uw oude metalen.

Voor de meest actuele prijzen en info over onze dienstverlening kunt u ons altijd bellen op 015-2730570.

Deel dit bericht

Jaaroverzicht metaalprijzen