Geelhoed Metaalhandel mag weer voor een jaar het MRF-keurmerk dragen. Als lid van de Metaalrecycling Federatie (de brancheorganisatie van de metaalrecyclingssector) moet onze metaalhandel voldoen aan eisen op het gebied van kwaliteit, milieu, MVO en arbeidsomstandigheden. Ieder jaar toetst een onafhankelijke keurmeester of wij aan die eisen voldoen. Eind mei vond de audit plaats en Geelhoed slaagde “met vlag en wimpel”.

Keurmeester aan het werk

Het viel de inspecteur op dat het terrein wel héél netjes geveegd was ;). Mark (preventiemedewerker en verantwoordelijk voor risicoinventarisatie en -evaluatie (RIE)) begeleidde de keuring en beschrijft hoe het eraan toeging.

“Onderwerpen als onderhoud, schoonmaak en veiligheid zijn niet alleen rond een keuring, maar iedere dag belangrijk binnen ons bedrijf. Het hele jaar door houden we in de gaten dat alles op tijd wordt onderhouden, gekeurd en in de administratie verwerkt. Van alle apparaten, machines en voertuigen krijgen we een goedkeuringsbewijs en/of certificaat. Deze bewaren we in een map, zodat we tijdens een audit heel precies kunnen laten zien hoe het zit.

De keuring verliep zeer voorspoedig en we zijn goed geholpen door auditor Jan Pepers van SGS. Jan was ruim op tijd aanwezig dus we konden na een bak koffie en een kennismakingsgesprek vlot van start. Jan was hier en daar vrij kritisch maar gelukkig hadden we alles goed voorbereid/op orde en zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. Het voelt altijd goed als je met “vlag en wimpel” door de audit komt.

Ik hoop dat we dit met zijn allen zo vol kunnen houden en altijd kritisch naar onszelf blijven kijken, want er is altijd wel wat te verbeteren.”

Audit voor MRF-keurmerk

KeumerkMRF

Deel dit bericht

Audit voor MRF-keurmerk