De MRF heeft, in overleg met de daarvoor ingestelde commissie DOR, stappen gemaakt in het aankaarten van de negatieve gevolgen van invoering van een Digitaal Opkopers Register (DOR). Deze week gingen MRF-bestuursleden bij Geelhoed Metaalhandel in gesprek met mevrouw Hannie Vlug, directeur Duurzaamheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook andere voor de metaalrecycling branche belangrijke onderwerpen kwamen aan bod en de genodigden kregen een rondleiding over het terrein om te laten zien hoe het er in de praktijk aan toegaat.

Het bezoek van de directeur en twee beleidsmedewerkers aan Geelhoed Metaalhandel stond in het teken van innovaties en uitdagingen voor de metaalrecyclingssector. MRF-bestuursleden Gabriël van Seumeren en Willeke Ketting legden uit dat er haken en ogen zitten aan de WEEELABEX-regeling en dat het voor het milieu belangrijk is dat niet-WEEELABEX gecertificeerde bedrijven een officiële rol krijgen toebedeeld in de keten. Nu moeten zij E-waste producten (zoals wasdrogers en computers) onbeschadigd doorzetten naar gecertificeerde bedrijven. In de praktijk blijkt dat lastig: haal maar eens een wasmachine onbeschadigd uit een container of uit een hoge berg metalen.

 

Ook andere belemmerende regelgeving en de dreigende invoering van DOR kwamen ter sprake. René liet een uitpuilende stapel papierwerk zien met brieven en bonnetjes. Het is het resultaat van een dag handel die in de administratieve systemen verwerkt moet worden. Ook vertelde hij over de vervelende gevolgen voor Geelhoed  van de eerder ingestelde verplichting om groene-lijst-stoffen (metalen) te melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, omdat we ook handelen in accu’s. De IenM-directeur werd duidelijk gemaakt dat invoering van DOR betekent dat er nóg meer geadministreerd moet worden. Daarnaast is de MRF bang dat invoering tot gevolg heeft dat klanten hun metaal voortaan bij niet-professionele recyclers inleveren. Een ontwikkeling die negatief is voor de circulaire economie (afval als grondstof terugbrengen in de keten waarna het weer opnieuw gebruikt kan worden).

Tijdens de rondleiding door onze metaalhandel was de IenM-delegatie vooral geïnteresseerd in de schrootpers om metalen te pakketteren en de kabelshredder: moderne innovatieve machines om allerlei soorten materiaal zo goed mogelijk te comprimeren en te scheiden en zo ‘schoon’ en efficiënt mogelijk terug te brengen in de keten.

Het was een nuttig en constructief bezoek. De IenM-directeur luisterde aandachtig en had op diverse punten wel oog voor de bezwaren van de MRF tegen metaalrecycling belemmerende regelgeving. Vervolgafspraken om in te gaan op de details zijn gemaakt en de delegatie zegde toe met haar collega’s van het Ministerie van Veiligheid en Justitie te overleggen over de invoering van DOR.

Zelf ook benieuwd hoe de kabelshredder werkt? Bekijk ons filmpje hier

Deel dit bericht