De afgelopen weken schommelde de LME koers van koper behoorlijk. Na de gestage koersstijging in augustus en begin september leek de daling in de tweede helft van september weer te zijn ingezet ten gevolge van de onrust rond Noord Korea, de zwakke dollarkoers en het feit dat er grote posities koper door beleggers werden afgestoten. Nu de rust op het wereldtoneel weer enigszins lijkt te zijn weergekeerd is de koperkoers medio oktober weer fors omhoog gegaan en op het hoogste niveau in 3 jaar beland. De € 6000,- (respectievelijk € 7000) grens werden kortstondig overschreden. Vooral de goede berichten over de Chinese economie die onlangs in het nieuws kwamen hebben hieraan bijgedragen. De afzet bij fabrieken en andere afnemers blijft onveranderd moeizaam, waardoor de afslag (het verschil tussen de LME koers en de koperprijs) steeds wat groter wordt naarmate de beurskoers stijgt.

Al met al een zeer goed moment om uw koper in te leveren. Hopelijk houdt het hoge niveau tenminste tot het eind van het jaar aan.

Deel dit bericht