We hebben onze inspanningen om te verduurzamen doorgezet. Dat ging dit jaar niet zonder slag of stoot. Verder elektrificeren betekende dat onze stroomvoorziening moest worden aangepast en we een nieuwe hoofdstroomverdeler nodig hadden. Dat is gelukt. Nu wachten we nog op goedkeuring van de omgevingsdienst voor de aanschaf van een batterij. Daarmee kunnen we stroom van onze zonnepanelen opslaan.

Gelukkig hebben we dit jaar een heleboel doelen op het gebied van verduurzaming behaald. Dit is er afgelopen jaar gebeurd:

Elektrificering en nieuwe Fuchs kraan

Inmiddels hebben we een derde elektrische heftruck (drie van de vier zijn nu elektrisch). Daarnaast is in augustus een nieuwe hoofdstroomverdeler van Siemens geïnstalleerd die nodig was voor de verduurzaming. Onze huisinstallateur Schouten Installatietechniek deed de installatie, na aanpassingen van onze stroomvoorziening door Stedin. Die aanpassingen waren nodig, want de elektrificering vergt hogere elektrische vermogens dan voorheen.

Hoofdstroomverdeler - duurzaamheid

Foto: Martin Hogeboom

Dit heeft – qua voorbereiding en installatie – heel wat voeten in de aarde gehad en ook geduld van ons en vakmanschap van Schouten gevergd, maar het is uiteindelijk gelukt. Tegelijkertijd is in augustus door Schouten de elektrische infrastructuur (bekabeling en dergelijke) voor een nieuwe elektrische kraan aangelegd. Toen deze activiteiten allemaal waren afgerond kon eindelijk de nieuwe elektrische Fuchs kraan worden geleverd en geïnstalleerd (zie dit verslag van de dag van levering [LINK]).

Het was een forse investering, maar de kraan gebruikt geen fossiele brandstof meer, levert minder luchtvervuiling op in de werkomgeving en brengt – als we de leverancier mogen geloven – minder slijtage, een langere levensduur en lagere onderhoudskosten met zich mee. Al met al verwachten we dat de voordelen de kosten overstijgen en zijn we als bedrijf weer wat beter voorbereid op 2024 en de verdere toekomst.

Elektrische Fuchs kraan

Foto: Martin Hogeboom

Opslagbatterij voor zonnestroom

We wilden we in 2023 ook een Energie Opslag Systeem (EOS) aanschaffen en laten installeren. Daarmee kunnen we het gebruik van energie optimaliseren, het openbare energienet ontlasten en beter gebruik te maken van de zonne-energie die onze panelen leveren.

Wat deze opslagbatterij betreft loopt het allemaal (nog) wat minder voorspoedig. We hebben in april een aanvraag voor een vergunning gedaan. Er is tot op heden geen definitieve beslissing genomen door de Omgevingsdienst Haaglanden, maar we zijn inmiddels in onderhandeling over aanpassingen en beheersmaatregelen. Bovendien kwamen we ondertussen op het spoor van een andere nog veiligere EOS, dat van onze verzekeraar en het bevoegd gezag ook in het pand mag worden geplaatst. Dit systeem heeft nu onze voorkeur en we hebben daarom een gewijzigde vergunningsaanvraag ingediend.

We hopen begin 2024 tot aanschaf en installatie te kunnen overgaan, hopelijk op tijd voor het zonnige jaargetijde weer aanbreekt.

Uitbreiding aantal zonnepanelen

Voor de toekomst hebben we nog uitbreiding van het aantal zonnepanelen in het achterhoofd, maar ook daar zullen een vergunningaanvraag en de nodige aanpassingen aan de voorgevel van de loods voor nodig zijn. Verder zijn we uiteraard steeds op zoek naar nieuwe maatregelen om onze ‘footprint’ en CO2-uitstoot te beperken.

Geelhoed Metaalhandel levert van oudsher (al bijna 70 jaar) een belangrijke bijdrage aan het milieu en de leefomgeving. We zijn als bedrijf immers een schakel in de materiaalkringloop. Door recycling van oud metaal hoeft minder metaalerts gedolven te worden en minder nieuw metaal te worden geproduceerd. Dit neemt niet weg dat we ook oog moeten hebben voor de impact van onze eigen bedrijfsactiviteiten op het milieu en de mogelijkheden om deze impact te beperken. Het gaat immers om onze leefomgeving en die van onze kinderen en kleinkinderen.

Deel dit bericht

Hoofdstroomverdeler - duurzaamheid