Maarten van der Morst liep vijf maanden stage bij Geelhoed. Hij onderzocht hoe we de RIE kunnen actualiseren en droeg nuttige tips aan om de veiligheid op het terrein van Geelhoed te vergroten.

Zo kregen onze medewerkers onlangs een instructie in het gebruik van brandblusmiddelen en werden bepaalde containers verplaatst naar het buitenterrein om stof dat in de loods blijft hangen tegen te gaan. Ook zijn er acceptatievoorwaarden voor metalen geactualiseerd, waardoor we kunnen voorkomen dat gevaarlijke stoffen bij ons terecht komen.

Wij zochten Maarten op en vroegen hem het hemd van het lijf over de uitkomsten van zijn onderzoek.

Wat leuk om je weer eens te spreken. Je bent nu druk met nieuwe uitdagingen in Portugal, maar hoe kijk je terug op je tijd bij ons?
“Het was een leuke en leerzame ervaring. Ik heb van dichtbij mogen meemaken wat er allemaal komt kijken bij het besturen van een familiebedrijf.”

En hoe beviel dat?
“Vooral het kleinschalige van een familiebedrijf is me zeer goed bevallen. Dat ga ik zeker onthouden voor de toekomst. Daarnaast was het ook mijn doel om te kijken of de metaalrecyclingbranche iets voor mij is en natuurlijk om Geelhoed een stap verder te helpen, de RIE te updaten en ook een aanpak te verzinnen waardoor Geelhoed de RIE structureel goed kan bijhouden.

 Wat is de opvallendste uitkomst van je onderzoek?
“Dat was voor mij het feit dat de RIE bij de metaalhandel als een verplichting en een taak wordt gezien en niet primair als een middel om beter met risico’s om te gaan. Het is goed dat de RIE en daarmee de veiligheid op het terrein door mijn stage nog meer urgentie heeft gekregen. Al tijdens mijn stage zijn de eerste maatregelen genomen. Het is verder heel belangrijk dat ieder jaar wordt gecontroleerd of de RIE nog actueel is, maar ik denk dat ik het personeel van Geelhoed daar wel van heb doordrongen en hen genoeg middelen heb aangereikt om aan de slag te gaan.”

Wat heeft Geelhoed nog meer aan jouw stage en onderzoek?
“De RIE is weer volledig bijgewerkt, er is een plan van aanpak gemaakt voor 2018 en ik heb Geelhoed een methode geboden om de RIE ook in de toekomst actueel te houden en aan te passen aan nieuwe situaties. Belangrijk is ook dat we duidelijke acceptatievoorwaarden hebben opgesteld en op de website is gepubliceerd. Lood, koper, zink, aluminium en eigenlijk ook alle andere (oude) metalen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen als klanten ze bij Geelhoed komen inleveren. De metalen moeten bijvoorbeeld vrij zijn van schadelijke en vervuilende stoffen als asbest, olieresten, rubber banden, gasflessen, ondefinieerbare vloeistoffen, beton, grond en zand. Niet alleen voor de kwaliteit, maar zeker ook om de veiligheid van klanten op het terrein en natuurlijk die van het personeel te kunnen waarborgen. Ook al ligt er nu een goed veiligheidsplan: voorkomen is altijd beter dan genezen!

Deel dit bericht

Verslag van stagiaire Maarten over de RIE!