De metaalprijzen krabbelen weer op: in de nieuwsbrief van juni meldden we dat de metaalprijzen sinds eerder dit jaar behoorlijk waren teruggezakt. We zijn weer bijna 2 maanden verder en nu blijkt dat de meeste koersen op dat moment hun laagste stand hadden bereikt. Inmiddels zijn veel metalen weer aan een opmars bezig.

Een belangrijke reden hiervoor is dat de handelsoorlog tussen China en de VS vooralsnog niet verder uit de hand lijkt te lopen, waardoor er iets meer rust lijkt te komen in de wereldhandel en grondstoffenmarkten. Verder zijn het nu de oplopende spanningen in het Midden Oosten (Iran-VS-VK) die van invloed zijn. Maar dit heeft eerder een prijsopdrijvend effect voor de grondstoffen, aangezien het vrije handelsverkeer over zee in het geding is en dit dus zou kunnen leiden tot het lastiger transporteren van materialen. Wellicht dat de voorraden hierdoor worden aangevuld om niet zonder grondstoffen te zitten als het verder escaleert, wat een positief effect heeft op de LME-koersen.

Koersstijgingen

De metalen die hiervan het meest hebben geprofiteerd zijn nikkel en lood. Deze zijn allebei met zo’n 15% gestegen ten opzichte van half juni. De koper- en aluminiumkoersen zijn circa 5% omhoog gegaan. Het zink is enigszins achtergebleven bij de andere metalen, maar stond al op een aardig niveau.

Metaalprijzen en de koersen

Helaas zijn de koersstijgingen maar ten dele in de prijs terug te zien. Dit komt doordat er bij de meeste fabrieken een zomerreces aan de gang is, waardoor er veel op halve kracht draaien en de vraag naar grondstoffen relatief gering blijft.

De prijs voor oud ijzer is niet zoveel veranderd sinds juni en ligt nog steeds tussen de 10-13ct per kg voor gruis en licht knip en 14-16ct per kg voor zwaar ijzer.

Deel dit bericht

Augustus 2019 | Meeste metaalprijzen blijven op behoorlijk niveau