In de loods van Geelhoed Metaalhandelhandel is sinds kort een AED aanwezig. Moest het levensreddende kastje eerder nog bij een van de buurbedrijven opgehaald worden in geval van nood, nu hebben de medewerkers de AED altijd bij de hand als het nodig is. En laten we hopen dat dat niet het geval is.

Bij Geelhoed hebben we twee BHV’ers: Mark en Leo. Mark hing de AED op en onderwijl interviewden we Leo over de AED en de veiligheid bij de metaalhandel.

Waarom is het belangrijk om een AED te hebben?

“Het is mooi dat we nu een AED hebben op ons eigen terrein. Het belang ervan zal zich bewijzen als we ‘m ooit moeten gebruiken. Dan wil je namelijk zo snel mogelijk met reanimeren beginnen en de AED kunnen aansluiten. Hier vlakbij op het bedrijventerrein is ook een AED beschikbaar, maar het ophalen daarvan kost minuten die je eigenlijk niet wilt verliezen. Het geeft een prettig gevoel om de AED hier paraat te hebben. Maar ik hoop natuurlijk dat we de AED niet nodig gaan hebben.”

Jij bent BHV’er bij Geelhoed, wat doe je daar allemaal voor?

“Om BHV’er te worden, volg je een tweedaagse cursus. Dat diploma is twee jaar geldig. Vervolgens ga je ieder jaar op herhalingscursus om je kennis op te frissen. Wat ik vooral ook waardevol vind aan die cursussen, is dat je ervaringen deelt met andere BHV’ers. De verhalen van anderen, bijvoorbeeld over een reanimatie, neem je mee naar je eigen werk, voor het geval daar zich ook een dergelijke situatie voordoet. Natuurlijk weet je na zo’n cursus niet alles, maar het is een fijn gevoel om adequaat te kunnen handelen in geval van nood.”

Kun je meer vertellen over veiligheid bij Geelhoed?

“In de loods zijn medewerkers verplicht om veiligheidsschoenen en handschoenen te dragen. Het ijzer en andere metalen die bij ons gebracht worden, zijn nogal eens scherp, dus het is belangrijk om jezelf te beschermen. Ook hebben we allemaal op maat gemaakte gehoorbescherming en bij bepaalde werkzaamheden, zoals slijpen, is een veiligheidsbril verplicht. Veiligheid is een belangrijk item bij Geelhoed. Elektrisch gereedschap wordt regelmatig gekeurd om te controleren of het nog veilig bruikbaar is, de heftrucks hebben veiligheidsvoorzieningen (je kunt er bijvoorbeeld niet mee werken als je niet in de stoel zit met de veiligheidsbeugel naar beneden). Op verschillende plaatsen in de loods hangen blusmiddelen, die ook ieder jaar gekeurd worden door een gecertificeerd bedrijf. Gelukkig hebben we die nog niet vaak nodig gehad. Ik heb één keer een brandje in een container moeten blussen. Maar ik had het vuur zo snel uit dat niemand door had wat er gebeurd was. Haha. gelukkig maar! Daarnaast hebben we, vanwege de strenge voorschriften van de brandweer, ook een brandmeldcentrale. Als zgn. ‘Opgeleid Persoon’ verzorg ik de verplichte tests van deze installatie.  We wijzen elkaar op het veilig gebruiken van machines en beschermingsmiddelen. Het feit dat het altijd goed is gegaan ontslaat je niet van de plicht om alert te blijven op veilig werken.”

Zijn er zaken waar bezoekers rekening mee kunnen houden voor hun eigen veiligheid als ze het terrein betreden?

“Op het bord bij de ingang hebben we een aantal veiligheidseisen gesteld waar bezoekers zich aan moeten houden. We raden ook voor hen veiligheidsschoenen en handschoenen aan, en er is altijd wel een paar handschoenen te leen! Ook gehoorbescherming is beschikbaar voor bezoekers. Bij de deur van de loods hangt een dispenser met oordopjes voor eenmalig gebruik, die kan iedereen zo pakken. De medewerkers zorgen ervoor dat klanten Geelhoed zo veilig mogelijk kunnen bezoeken, zo houden we de vloer schoon en zoveel mogelijk vrij van scherpe voorwerpen. Het team is daar echt goed mee bezig! Het wordt eigenlijk pas gevaarlijk als mensen op eigen houtje door de loods gaan lopen en dicht bij de machines gaan kijken. Maar dat gebeurt gelukkig niet vaak. Bezoekers vragen weleens of ze mogen meekijken en meelopen en als je het even vraagt, kan dat altijd!”

We hebben de AED aangeschaft nadat de Hartstichting ons attendeerde op de hoeveelheid mensen die jaarlijks een hartaanval krijgen. We zijn tevens partner van de Hartstichting. Daarover lees je meer in dit eerder gepubliceerde artikel.

Deel dit bericht

Geelhoed schaft een AED aan interview met een van onze BHV’ers