Geelhoed Metaalhandel is lid van de Metaal Recycling Federatie (MRF). Deze branchevereniging heeft het versterken van de professionaliteit en kwaliteit van de branche hoog in het vaandel staan. Metaalrecycling is een bloeiende bedrijfstak die uitputting van schaarse grondstoffen, het ontstaan van afval, onnodig energieverbruik en CO2 uitstoot voorkomt. Het is dus een duurzame bedrijfstak.

In het kader van het streven naar een verdere professionalisering van de branche, heeft de Metaal Recycling Federatie in 2008 een verplichte certificering ingevoerd, waaraan alle aangesloten ledenbedrijven – waaronder Geelhoed Metaalhandel – moeten voldoen: het MRF-Keurmerk.

Controle MRF

Op 14 mei 2019 is de laatste audit uitgevoerd door de certificerende instantie SGS Nederland, op basis van gesprekken met directieleden en medewerkers van Geelhoed Metaalhandel. Verder is gebruik gemaakt van een zeer uitgebreide checklist en werden verschillende bedrijfsprocessen en administratieve systemen van ons bedrijf gecontroleerd.

Certificering behaald

Geelhoed Metaalhandel heeft de certificeringsaudit in het kader van de Erkenningsregeling MRF-Keurmerk 2017 in 2019 weer met goed gevolg doorstaan.

Conclusie:
“Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Plan van Aanpak vanuit de RI&E is goed opgepakt, er staan nog 10 punten open welke volgens schema 01-10-2019 gereed zouden zijn”.

MRF-keurmerk

Namens het MRF-bestuur kregen we onlangs de bijbehorende MRF-Keurmerksticker sticker 2020 toegezonden. De MRF-Keurmerksticker vindt u op het MRF-muurschild bij de ingang van de kasruimte. (Het certificaat is geldig tot en met juni 2021). De jaarlijkse audit blijft van kracht, alleen de intensiteit van de audits verschilt per jaar.

Kortom, een resultaat om trots op te zijn en een resultaat dat we konden behalen door de inzet van al onze medewerkers. Geelhoed wil ook in de toekomst voorop blijven lopen in de metaalrecyclingbranche.

Lees verder

Meer informatie over het lidmaatschap van Geelhoed Metaalhandel bij de MRF vindt u op onze website.

Deel dit bericht

Positief resultaat bij de audit voor het MRF-keurmerk in mei 2019