Vragen? Bel ons op 015 273 0575 of Whatsapp 06 306 607 60
Pakketten Van Rood Koper Door Ons Geperst En Gebandoleerd

April 2019 | Metaalprijzen 1e kwartaal 2019 redelijk constant

Na een afwachtend begin hebben de metaalprijzen zich in het eerste kwartaal van 2019 aardig staande weten te houden. Dit geldt voor zowel de ferro als de nonferro metalen. Belangrijkste oorzaak is de vraag vanuit China, die door de bevolkingsgroei, industrialisatie en een stijgend welvaartsniveau onveranderd hoog blijft.

Over de prijs van ijzer, die in december fors was ingezakt, waren de geluiden aan het begin van het jaar vrij negatief, maar de mijnramp in Brazilië heeft geleid tot een aantal veiligheidsmaatregelen, waardoor de prijs van ijzererts flink omhoog is gegaan. Dit heeft door een stijgende vraag een positief effect gehad op de prijs van schroot. Afhankelijk van soort en hoeveelheid schommelt de ijzerprijs momenteel tussen de 12 en 17ct per kg.

Bij de nonferro metalen zijn het vooral koper en zink die sinds eind vorig jaar de grootste stijging hebben doorgemaakt. De LME koers van koper begon het jaar ternauwernood boven de €5.000,- per ton om vervolgens in twee maanden zo’n 15% te stijgen met een piek van €5.780,- per ton op 1 april. De prijzen van Rood en Geel Koper en PVC-kabel zijn hierdoor ook zo’n 10% hoger dan begin januari. Wel is inmiddels een importstop afgekondigd door China op een aantal kopersoorten (o.a. Messing). Of dit van tijdelijke aard is is nog niet bekend, maar de verwachting is wel dat de prijs van Messing op korte termijn met zo’n 10 à 20ct per kg omlaag zal gaan.

Ook Zink steeg sinds het begin van het jaar een kleine 20% De LME ging van €2.150,- per ton in januari naar ca. €2.650,- per ton begin april. De koers van Lood leek aanvankelijk dezelfde weg omhoog te gaan als het Zink, maar na een kortstondige piek in maart tot bijna €1.900,- per ton is de LME koers inmiddels teruggezakt naar €1.750,- per ton. Dit is nog wel enkele procenten hoger dan de koers van begin januari. De prijs voor Lood ligt nu tussen de €1,30 en €1,40 per kg en voor en van Zink tussen de €1,50 en €1,70 per kg. Voor Loodaccu’s wordt tussen de 45 en 55ct per kg betaald.

De LME koers van Nikkel is sinds begin van het jaar gestegen van ruim onder de €10.000,- per ton tot ca. €11.500,- per ton sinds begin maart. Dit heeft een positief effect op de prijs van RVS. Voor RVS 304 (18Cr/8Ni) ligt de prijs daardoor nu tussen de 80 en 95ct per kg.

Het ‘lelijke eendje’ onder de metalen is nog altijd het Aluminium. Een iets gestegen LME koers heeft nauwelijks tot geen invloed op de prijs. Met name Geslagen en Gegoten Aluminium zijn uit de gratie met prijzen tussen de 60 en 70ct per kg. Ook de prijzen van de betere soorten komen steeds meer onder druk te staan, doordat fabrieken grote voorraden hebben, en momenteel nauwelijks afhankelijk zijn van de leveranciers van het materiaal.

Al met al toch weer voldoende reden om uw voorraad oude metalen bij ons in te leveren tegen een scherpe prijs. De Brexit is nog steeds niet voltooid en ook andere politieke gebeurtenissen tussen de grootmachten China en de VS en in mindere mate Rusland, kunnen de metaalkoersen de komende tijd zowel positief als negatief beïnvloeden.

Voor meer informatie kunt u een Artikel in Vraag & Aanbod en bijbehorende grafieken bekijken.