Vragen? Bel ons op 015 273 0575 of Whatsapp 06 306 607 60

Geelhoed staat op de VIHB lijst en heeft een VIHB nummer

Sinds 1 mei 2004 dient ieder bedrijf dat zich in Nederland bezighoudt met het inzamelen, vervoeren, verhandelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen vermeld te staan op een landelijke lijst, de VIHB-lijst. Vermelding op deze lijst vindt plaats als een bedrijf aan de volgende criteria voldoet:

• Betrouwbaarheid
• Kredietwaardigheid
• Vakbekwaamheid

U vindt VIHB-lijst op de website van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

VIHB nummer

Geelhoed Metaalhandel BV staat op de lijst vermeld onder nummer: ZH502399VIXX

Bekijk hier de inschrijving van Geelhoed Metaalhandel BV

Algemene informatie over de verplichte inschrijving

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen, (waartoe metalen respectievelijk accu’s door de overheid worden gerekend) is vermelding op de landelijke lijst verplicht. Buitenlandse bedrijven, die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de lijst staan. De NIWO behandelt de aanvragen voor vermelding op de lijst. De lijst van geregistreerde ondernemers is openbaar en terug te vinden op de NIWO website.

Wat betekent VIHB?
V = vervoerder
I  = inzamelaar
H = handelaar
B = bemiddelaar